skip to Main Content

Dette ord bruges som en fælles betegnelse for forskellige spirituelle mellemamerikanske traditioner. Nagualismens rødder går til Toltec’erne, Aztec’erne og andre folk før dem.
En mexicansk forståelse af ordet er trolddom, hvor man forvandler sig til et dyr. Det er dog ikke sådan, at det forståes her. Nagualisme forstås som det at beskæftige sig med og stræbe efter at mestre den anden virkelighed (nagual) og vores nagual side – energi/drømme kroppen.

Zen træning giver netop dette, derfor ligner de to traditoner på mange måder hinanden i essensen – træning af opmærksomhedens kilde, men ikke i kulturel indpakning.

Nagual og Tonal er et begrebspar meget lig nat og dag. Det mørke, hvor man ikke kan se klart og det lysende, hvor alt kan ses skarpt. Tonal handler om ALT det, der kan beskrives med ord. Det er den bevisthedstilstand vi er i om dagen. Nagual er vores ‘drømme’-bevisthed, det uhåndgribelige, der kun kan erfares og opleves direkte.

Det er hjerne-halvdelene, den venstre styrer og er tonal, den højre er nagual.

Venstre hjernehalvdels funktionerHøjre hjernehalvdels funktioner
Ord og sprogBruger følelser
Realitets baseret – Fakta styrerIntuition
“Store overblik” orienteret
VedSymboler og billeder
Bruger logikFilosofi og religion
DetaljeorienteretKan “fange det” (F.eks. meningen)
Tror
Order/mønster opfattelseNutid og fremtid
Kender tings navneEr taknemmelig
Laver strategierRummelig opfattelse
PraktiskKender tings funktion
Nutid og fortidFantasibaseret
Matematik og forskningKan forestille sig muligheder
AnerkenderImpulsiv
SikkerTager chancer

Da det er venstre hjernehalvdel, der dominer, så kan vi godt tale om nagual, men det er ligesom at læse om mad, istedet for at smage på den. Det er i nagual bevidsthedstilstanden at vi kan opleve både vores egen energi-krop (buddha natur), spirits, intuitive erkendelser og at være et med altet, samt at have bevidste (lucide) drømme. Man kan sige, at vi har begge bevidsthedstilstande samtidig, men om dagen dominerer tonal siden og om natten er det nagual siden, der dominerer. Der tales om at lytte efter naguals hvisken om dagen, hvilket kræver indre stilhed og at krigeren intenderer at lytte.

Når vi går ind i trancetilstande under trommerejser eller andre øvelser, skifter vi bevidsthedstilstand ind i vores nagual side.

Når jeg vælger nagualisme som betegnelse, er det fordi vi på Krigerens Vej træder ind i det ukendte og træner vores energi-krop, der er fundamentet for vores liv og personlige kraft.

De forfattere, der har leveret brugbar viden om nagualisme er:
Carlos Castaneda, Sergio Magana, Amando Torres, Ken Eagle Feather, Florinda Donner, Taisha Abelar, Theun Mares og Merilyn Tunneshende.

Søvn

Søvn

Alt for mange mennesker presser sig selv for hårdt og får for lidt søvn. Dette går ud over både helbred og humør. Man har ikke overskud til at håndtere dagliglivets…

Mød klovnen Zismo

Mød klovnen Zismo

Forvandlingen som skete hen over sommeren... For mange år siden var min ven Andrias på klovnekursus. Da jeg hørt om det blev jeg et split sekund forfærdet, derefter dømte jeg…

Back To Top