skip to Main Content

Kurset består af 12 kursusaftener.

Hver aften består af nogle faste elementer som gentages hver gang.
Der bydes velkommen og man tjekker ind. Vi opsummere på vores daglig praksis – kaizen og vi runder af med at snakke om indsigter fra aftenen. Begge dele forgår i teams. Midt på aftenen er der en pause.

Imellem kursusaftenerne vil der være nogle små opgaver, som man kan gå meget i dybden med, hvis man har tid og lyst.

Hver dag rapportere man til sit team om succes eller breakdown med sine kaizen praksiser. I teamet vil man kontakte den, der er mislykkes og hjælpe med at afdække, hvad der gik galt og samtidig kikke på strategier for at undgå at det går galt igen.

De enkelte aftener

1. SET-UP – INTENTION

Denne aften lægges grundstenene for kurset og for din vej. Grund praksiserne/øvelserne introduceres, dine drømme og visioner kaldes frem, vi introduceres os selv og til sidst vælger man sit TEAM.

2. DIT LIVS SET-UP

Hvordan er dit liv egentligt, vi vil begynde at afdække alle aspekter af hvordan dit liv er og hvordan du lever det. Specielt det du ønsker at ændre og det du oplever som super godt vil vi fokusere på.

3. LIVETS KILDE

Denne aften er mere en oplevelse en snak. Det handler om meditation, blide fysiske øvelser – chi gung, opmærksomhed, dans, drømme og energi-kroppen (vores nagual side)

4. INDRE STILHED
Denne aften vil vi gå i dybten med meditation praksis, da det er fundamentalt at kunne stoppe den indre dialog og lytte til verden og sit hjerte. Vi vil prøve forskellige meditations teknikker af, så du kan finde den der virker bedst for dig.

5. EGO TRIP

Oh selv-højtidlighed du kilde til drama og smerte… Vi vil kikke mere på vores selvbillede, livshistorie, overbevisninger og hvordan vi kan jage/lure os selv! (Altså finde nye strategier til at håndtere det der er svært eller smertefuldt) Vi vil reflektere over meningen med livet og kontroleret galskab introduceres.

6. FÆNGSLET

Vi er fanger i et bur vi ikke ser. Sløret bliver løftet og du vil se hvilke ‘mure’ der holder dig fanget og hvordan du bekæmper din egen frihed. Denne aften vil give dig nøgler til nye oplevelser, men tør du at bryde fri?

7. VEJEN – THE TRIP

Vi vil tale om den døden og skæbnen/karma, samt den store livskraft/Tao/Stor ånd/Spirit.

Kaizen kikkes efter i sømmene.

Du starter dit hjerte/drømme projekt.

8. KONTROLLERET GALSKAB
Kik på verden og livet, virker det som om fornuft og visdom er fremherskende kendetegn for menneskets aktiviteter og virke?? Hvem vil du egentligt gerne være i livet? Hvad holder dig tilbage fra at være den mest inspirerende vision af dig selv?

9. VENNER, FJENDER OG ELSKEDE

Ingen mand er en ø. Denne aften handler om menneskene i vores liv og de roller vi tager eller til deles af enkelt personer og grupper vi er del af.

Vi vil kikke på vores egne skyggesider og hvad vi er taknemlige for.

10. VI SER DYBERE

Hvad er virkeligheden? Vi vil tale om kritisk tænkning og fornuft, samt opdragelse, normalitet, to forskellige virkeligheds paradigmer introduceres.

Sidst vil vi arbejde med hvordan vi italersætter livet og os selv.

11. TAKNEMLIGHED

Hver dag dør ca. 2000 børn af sult. Vi tager så meget for givet, denne aften vil vi undersøge hvad vi værdsætter og vise vores taknemlighed. Du er ikke blevet den du er uden at nogen har bidraget til dig, hvordan vil du takke dem?

12. DIN VIDERE PLAN

Denne aften har to hoved elementer. Opsummering af de resultater, indsigter og forandringer der er sket i dit liv, samt planlægning af hvordan du vil arbejde videre med at skabe det liv du elsker – den vej der har dit hjerte.

Back To Top